Projek-Projek

Yayasan Baitulbayan

Fokus Terkini

Projek Utama

Nama Projek Utama

RM800 ribu daripada RM1 juta
Tercapai 80%

Projek Kedua

Nama Projek Kedua

RM400 ribu daripada RM1.2 juta
Tercapai 33%

Projek Ketiga

Nama Projek ketiga

RM20 ribu daripada RM100 ribu
Tercapai 20%